กิจกรรมพัฒนาเยาวชน นอกห้องเรียนสำคัญอย่างไร?

zero2heroact
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

🧸 กิจกรรมนอกห้องเรียนสำคัญอย่างไร?

        เมื่อน้องๆ ต้องการสมัครเข้ามหาลัยชั้นนำของโล หรือสมัครงานต่างๆ เมื่อเรียนจบ ทุกครั้ง น้องๆ จะต้องยื่น CV (Curriculum Vitae) เพื่อแนะนำตัวเอง และสิ่งที่ตัดสินว่าน้องจะเหนือกว่าผู้สมัครอื่นๆ นั้นก็คือ น้องได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอะไรแล้วมาบ้าง? โดยทำหน้าที่อะไร? และได้บทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆ อย่างไร? กิจกรรมพัฒนาเยาวชน  Zero to Hero Activity

🥰🥰🥰🥰🥰

กิจกรรมพัฒนาเยาวชน หรือกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ เป็นหนทางอย่างหนึ่งที่จะพาน้องๆ ไปพบกับผู้คนใหม่ๆ เป็นการส่งเสริม Work Life Balance ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมนอกห้องเรียนช่วยเราในการเรียนรู้ตนเองว่าชอบสิ่งไหน ไม่ชอบสิ่งไหน และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคืออะไร

กิจกรรมนอกห้องเรียนเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้น้องๆ อยู่เหนือกว่าคนอื่นๆ ทั่วไปส่งผลให้น้องสามารถเข้ามหาลัยชั้นนำของโลกได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นที่ต้องการของแต่ละบริษัท และนี้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนอกห้องเรียน

✔️ มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

บางครั้งนักเรียนและผู้ปกครองมักกังวลว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรอาจใช้เวลามากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กิจกรรมนอกหลักสูตรสามารถเพิ่มเกรดของนักเรียนโดยทั่วไปได้อย่างแท้จริง!

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนชื่นชอบสามารถเพิ่มการทำงานของสมอง ช่วยให้เขามีสมาธิและจัดการเวลาได้ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปสู่เกรดที่สูงขึ้นได้

ตัวอย่างเช่น กีฬาที่มีความอดทนสูงจะฝึกให้เขามีสมาธิและสร้างความแข็งแกร่ง ทำให้เขาได้เปรียบในเรื่องการเรียนและการสอบแข่งขัน

✔️ สำรวจความสนใจและสร้างมุมมองที่กว้างขึ้น

เมื่อเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย พวกเขาจะได้รับโอกาสในการสำรวจความสนใจของตนเองได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พวกเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นและช่วยให้พวกเขาเลือกสิ่งที่พวกเขาชอบและสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะเรียนรู้ นอกจากนี้ การกระจายความสนใจของนักเรียนยังทำให้มุมมองเกี่ยวกับโลกของพวกเขากว้างขึ้นอีกด้วย

✔️ มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนจะดีขึ้นเมื่อเขาประสบความสำเร็จผ่านกิจกรรมที่เขาหลงใหลจริงๆ เมื่อความมั่นใจของเด็กดีขึ้น เขาจะเปิดรับความเสี่ยงในทุกด้านของชีวิตมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนเก่งคณิตศาสตร์จริงๆ และครูของเขาสนับสนุนให้เขาเข้าร่วมการแข่งขัน เขาเข้าร่วมทีมโรงเรียนและเริ่มฝึกคณิตศาสตร์โอลิมปิกแห่งชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ คือ เขาตระหนักดีว่าคณิตศาสตร์นั้นสนุกเพียงใดและเขามีความสามารถเพียงใด ซึ่งทำให้เขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก

✔️ โอกาสในการสร้างเพื่อน

การหาเพื่อนอาจเป็นเรื่องยาก แต่วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการหาเพื่อน คือ ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมเหล่านี้ดูแลนักเรียนในด้านศิลปะการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเป็นทีมทุกกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมทำให้เขามีโอกาสที่จะขยายเครือข่ายสังคมของเขาตัวอย่างเช่น หากคุณมีเพื่อนสองสามคนที่ทำบริการชุมชนที่โรงเรียน คุณอาจจะตัดสินใจก่อตั้งชมรมอาสาสมัครด้วยกันและสร้างผลกระทบในชุมชนของคุณจริงๆ!

✔️ เรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ

กิจกรรมพัฒนาเยาวชน นอกห้องเรียนช่วยเสริมบุคลิกภาพรอบด้านของนักเรียนและช่วยให้พวกเขาเผชิญกับชีวิตที่ปั่นป่วนในอนาคต ทักษะชีวิตไม่สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเรียน ไม่ใช่โดยการเข้าชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน เราต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมเหล่านี้จะปลูกฝังทักษะชีวิตต่างๆ ที่ช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการฝึกงาน งาน และโปรแกรมอื่นๆ ข้อดีอย่างหนึ่งของกิจกรรมนอกหลักสูตร คือ ของขวัญจากทักษะ “โลกแห่งความเป็นจริง”  ทักษะต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารเวลา

ที่มา : https://www.saraswatiborsad.org/blog/why-extracurricular-activities-are-important-for-students/

ดูกิจกรรมของเรา Zero to Hero Activity

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาทางสมอง