ค้นหาจุดแข็งของน้องๆ พร้อมประสบความสำเร็จ

strength based approach

ค้นหาจุดแข็งสำคัญอย่างไร ?

เวลาที่เราพูดถึงจุดแข็ง คุณพ่อคุณแม่คิดถึงอะไร ? แต่เดี๋ยวก่อน คนทุกคนเมื่อนึกถึงจุดแข็ง ก็จะนึกถึงจุดอ่อนขึ้นมาทันที ถ้าเรามองข้ามจุดอ่อนของเราและมองไปถึงจุดแข็งของเราละ นั้นคือวิธีการมองหาจุดแข็งของตนเอง (Strength-based Appraoch) ซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาเชิงบวกในการมองหาข้อดีมากกว่าหาข้อเสียของแต่ละคน

แล้วทำไมต้องเข้าใจจุดแข็งของตนเอง ?

เนื่องจากผู้ปกครองทุกคนมุ่งเน้น หาวิธีที่จะทำให้ลูกของท่านเก่งขึ้น สามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และได้ผลลัพธ์ที่ดี การสร้างจุดแข็งจะช่วยสนับสนุนให้น้องๆ แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางยึกถือจุดแข็งโดยธรรมชาติของบุคคล ครอบครัว หรือองค์กร โดยพื้นฐานแล้ว เป็นการมุ่งเน้นที่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี คือ การน้อมรับแนวทางที่อิงตามสิ่งที่มี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแง่บวก

ลายคนมีความเห็นว่าการใช้แนวทางที่ยึดตามจุดแข็งจะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสมดุลของชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ และให้ความเป็นอิสระกับบุคคลทุกประเภท สิ่งนี้จะท้าทายการมุ่งเน้นในอดีต ที่ทางสังคมมักจะมองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจุดบกพร่องของแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้และการแก้ปัญหา ผลก็คือ มุมมองด้านจุดแข็งคืองานสังคมสงเคราะห์ที่เน้นถึงปัจจัยที่สร้างและสนับสนุนสุขภาพของมนุษย์มากกว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญญา โดยเน้นที่จุดกำเนิดของความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาในจุดด้อยได้

การค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าทุกสิ่งที่ช่วยบุคคลในการจัดการกับความท้าทายของชีวิตควรถือเป็นจุดแข็ง จุดแข็งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทาง Zero to Hero Activity จึงได้พยายามสร้างมาตรวัด Strength-based Approach เพื่อค้นหาจุดแข็งของน้องๆ เพื่อสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด