ปรึกษา Data Analytic
  • เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ (International Undergraduate Program (IUP), Software and Knowledge Engineering)
  • ปัจจุบัน ศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) และทำงานตำแหน่ง Marketing Analytics Team Lead ที่ Grab Thailand
  • ประสบการณ์ Technology Consultant at Accenture Thailand

ปรึกษา P’ เม

เพียง 800 บาท/ ครั้ง

ครูพี่เมย์ เป็นกันเอง ใจดี ออกแบบหลักสูตรเฉพาะนักเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลย ครูพี่เมย์ไม่ดุค่ะ 🙂

วิชาที่เปิดสอน
Math Inter, Algebra I, Algebra II, Calculus I, Calculus II
SQL for Data Analytics, Programming
Interview Preparation Course
IELTS, English for Daily Life

*รับให้คำปรึกษาสำหรับเด็กจบใหม่และบุคคลทั่วไปที่ต้องการย้ายสายงานมาด้าน Data*