Javascript for Kids รุ่นที่ 1

฿999.00

🦄 น้องๆ จะได้เรียนรู้ JavaScript เปนภาษาโปรแกรมมิ่งที่ได้รับ ความนิยมสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

จะได้เรียนรู้การสร้าง 3 อย่างพื้นฐานที่ สามารถนําไปใช้ต่อยอดเองได้ในอนาคต ดังนี้
💻 ครั้งที่ 1 : พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเรื่อง variables / If / loop และ function – ลองทํา เกมส์ทายคํา หรือเกมส์เศรษฐี หรือ เกมส์เปิดแผ่นป้าย (ขึ้นอยู่กับเวลาที่มีอยู่และความเข้าใจ ของผู้เรียน)
💻 ครั้งที่ 2 : ความเข้าใจเรื่อง API : การเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น หรือระบบอื่นข้างนอก – ลองทําระบบดึงข้อมูลสภาพอากาศ หรือข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิดด้วยตัวเอง (ขึ้นอยู่กับเวลาที่ มีอยู่และความเข้าใจของผู้เรียน)
💻 ครั้งที่ 3 : การใช้งานและปรับ แต่ง Google Maps บนเว็บไซต์เราเอง – เรียนรู้การเพิ่มจุด marker ที่เราอยู่ลงบนแผนที่ของ Google Maps ทําแผนที่และเพิ่มข้อมูลส่วนตัวใช้เอง (ขึ้น อยู่กับเวลาทีมีอยู่และความเข้าใจของผู้เรียน)
หากมีข้อสงสัย รบกวนติดต่อได้ที่
Tel☎️ /Line: 063-998-6200 (คุณต้น) ได้ทุกเวลาครับ 😊
หมวดหมู่: ,